หลังจากที่เคยเปิดคอร์สสอนออนไลน์ร่วมกับ Udacity ไปแล้วนั้น Google ก็ได้เปิดสอบประกาศนียบัตรรับรองทักษะนักพัฒนาสาย Android ขั้นต้น (Associate Android Developer (AAD) Certification) ขึ้น ค่าสมัครสอบ 149 ดอลลาร์ แบ่งการสอบเป็น ดังนี้

สอบปฏิบัติโดยการสอบออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต ผู้สอบต้องเขียนโค้ดด้วย Android Studio ต้องส่งคำตอบภายใน 48 ชั่วโมง

สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ใน 5 หัวข้อคือ Testing and Debugging, Application User Interface (UI) and User Experience (UX), Fundamental Application Components, Persistent Data Storage และ Enhanced System Integration

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://www.udacity.com/google-certifications#exam-details