PayPal Cashback Mastercard เป็นความร่วมมือระหว่าง PayPal และ Synchrony Financial บัตรนี้จะสามารถใช้งานได้เฉพาะสมาชิก PayPal เท่านั้น ซึ่งบัตรจะถูกเพิ่มเข้าไปยังบัญชีของผู้ใช้ทันทีหลังได้รับการยืนยัน แม้จะยังไม่ได้บัตรก็สามารถใช้งานได้ นั่นเอง

ความพิเศษของ PayPal Cashback Mastercard ก็คือการให้เครดิตเงินคืนทันที 2% ทุกยอดการใช้จ่าย ทั้งการรูดบัตรซื้อสินค้าในร้านต่างๆ หรือการใช้บัตรเพื่อซื้อสินค้าออนไลน์ เอาเป็นว่าทุกการใช้งานบัตรสามารถได้เครดิตคืนทั้งหมด โดยไม่มีการจำกัดปริมาณเงินคืนต่อปี ไม่มีข้อจำกัดการใช้เครดิตเงินคืน และเครดิตเงินคืนไม่มีวันหมดอายุอีกด้วย

PayPal

กฎหมายฉบับใหม่ของตุรกีระบุว่า ให้ PayPal  ย้ายระบบและโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีทั้งหมดมาไว้ในประเทศ เรื่องนี้ PayPal ไม่สามารถจะทำตามได้ จึงเป็นเหตุให้ไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ และต้องประกาศปิดการให้บริการในประเทศตุรกี ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2016 เป็นต้นไปทั้งหน้าร้านและออนไลน์ โดยการปิดบริการครั้งนี้ย่อมส่งผลต่อลูกค้าหลายแสนคนในประเทศตุรกีอย่างแน่นอน ในส่วนของจำนวนเงินของชาวตุรกีที่มีอยู่ในระบบ PayPal จะทำการโอนเข้าบัญชีตุรกีต่อไป ถือเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างมาก