Grab ให้ความสนใจในการพัฒนา AI มาก โดยเฉพาะ Natural Language Processing, NLP หรือการป้องกันการหลอกลวงบนแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีการประมวลผลภาษาธรรมชาติ เนื่องจากเป็นปัญหาที่พบบ่อยมากสำหรับบริการนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้น Grab จึงประกาศว่ามีแผนจะลงทุนงานวิจัยด้าน AI ภายในปีหน้าในวงเงิน 150 ล้านดอลลาร์ เพื่อมาเสรมการเติบโตของธุรกิจในปัจจุบัน นั่นเอง