Skip to content

CEO-Facebook

ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคนใหม่ CEO Facebook Mark Zuckerberg ที่ได้ลูกสาวเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2015 ที่ผ่านมา และมีชื่อน่ารักๆว่า Max หลังจากนั้นเขาก็ได้ประกาศบริจาคหุ้น 99% ให้การกุศล Chan Zuckerberg Initiative  มูลค่า 45 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งหน่วยงานการกุศลนี้ก่อตั้งโดย Mark และ Chan Zuckerberg  เพื่อยกระดับขีดความสามารถของมนุษย์ และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ถือเป็นการเริ่มต้นชีวิตน้อยๆของลูกสาวที่สวยงามมากๆเลย