ปัจจุบันเรามีเครื่องมือช่วยในการแปลภาษาอยู่หลายตัวด้วยกัน แน่นอนว่าคนที่ทำอาชีพเกี่ยวกับการแปลภาษี ก็ย่อมมีกังวลกันบ้างว่า AI เหล่านี้จะมาแย่งงานทำหรือเปล่า และนี่ก็เป็นที่มาทำให้เกาหลีใต้จัดการแข่งขันนักแปลขึ้นระหว่าง AI และมนุษย์ ไม่ใช่เพื่อจะวัดว่า AI จะมาแย่งงานจริงหรือไม่ แต่จัดขึ้นเพื่ออยากนำเสนอว่า AI และมนุษย์มีจุดอ่อนจุดแข็งต่างกันอย่างไร

การแข่งขันแปลภาษานี้ จะแข่งแปลบทความข่าวภาษาอังกฤษ 2 บทความ ให้แปลเป็นภาษาเกาหลี โดยใช้เวลา 30 นาทีต่อ 1 บทความ AI ที่จะเข้าร่วมแข่งขันคือ Google Translate และ Naver Papago การแข่งขันจะจัดขึ้นในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2017 นี้

หลังจากที่เคยเปิดคอร์สสอนออนไลน์ร่วมกับ Udacity ไปแล้วนั้น Google ก็ได้เปิดสอบประกาศนียบัตรรับรองทักษะนักพัฒนาสาย Android ขั้นต้น (Associate Android Developer (AAD) Certification) ขึ้น ค่าสมัครสอบ 149 ดอลลาร์ แบ่งการสอบเป็น ดังนี้

สอบปฏิบัติโดยการสอบออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต ผู้สอบต้องเขียนโค้ดด้วย Android Studio ต้องส่งคำตอบภายใน 48 ชั่วโมง

สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ใน 5 หัวข้อคือ Testing and Debugging, Application User Interface (UI) and User Experience (UX), Fundamental Application Components, Persistent Data Storage และ Enhanced System Integration

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://www.udacity.com/google-certifications#exam-details